161 MED Klinika Medycyny Kosmetycznej
Specjalistyczny Gabinet Lekarski
PRP (Platelet-Rich-Plasma) - osocze bogatopłytkowe 
czyli terapia płytkowymi czynnikami wzrostu


Co to są “czynniki wzrostu”?

“Czynniki wzrostu” są białkami biorącymi udział w złożonych mechanizmach naprawy i regeneracji tkanek.
Są zaangażowane w komunikację międzykomórkową, przekazują sygnały do odpowiednich komórek
działając na receptory zawarte w ich błonach komórkowych. W ten sposób “czynniki wzrostu”
są odpowiedzialne za aktywację takich mechanizmów biologicznych jak ukierunkowana migracja
komórek (chemotkasja), jak również namnażanie się komórek i ich różnicowanie. Wszystko to są procesy
odgrywające kluczową rolę w gojeniu tkanek. Mówiąc prostymi słowami, “czynniki wzrostu” są impulsem
wzywającym i stymulującym “ekipy naprawcze” naszego organizmu.

W Gabinecie przeprowadzam zabiegi leczenia schorzeń i urazów narządu ruchu metodą
stymulacji procesów gojenia stosując tzw. Osocze Bogatopłytkowe PRP (Platelet Rich Plasma).
PRP jest koncentratem krwinek krwi, wyizolowanych z własnej pełnej krwi pobranej od pacjenta.
Skuteczność leczenia oceniana  jest na około 90%.
Zaletą tej terapii jest - brak istotnych działań niepożądanych.
Terapia osoczem bogatopłytkowym jest skuteczną formą leczenia
schorzeń przewlekłych jak i urazów narządu ruchu.
Idea tej terapii oparta jest na wykorzystaniu potencjału własnych komórek
do gojenia uszkodzonych narządów.


Jak je uzyskujemy?

Pobierana jest niewielka ilość krwi pacjenta, w zasadzie nie różni się to od zwykłego pobrania krwi na badania.
Krew jest następnie odwirowywana w specjalnych jałowych jednorazowych pojemnikach, których unikalna
budowa pozwala na odseparowanie poszczególnych elementów krwi z zachowaniem pełnej sterylności.
Z pobranej krwi uzyskujemy porcję kilku mililitrów koncentratu płytek krwi, w którym ich stężenie jest
zwiększone kilkukrotnie w stosunku do normalnego stężenia w krwi pełnej. Tą właśnie część podajemy
z powrotem do organizmu pacjenta, uzyskując zwielokrotnienie naturalnego bodźca do naprawy tkanek.


Jak to działa?

Podwyższone stężenia “czynników wzrostu” uzyskiwane tą metodą aktywują biologiczne procesy chemotaksji
(przywoływania komórek), angiogenezy (tworzenia nowych naczyń), proliferacji (namnażania komórek),
różnicowania, w ten sposób ujawniając swój potencjał terapeutyczny. Główne substancje zaangażowane w
ten proces to PDGF (płytkowopochodny czynnik wzrostu), TGF-b (transformujący czynnik wzrostu beta), EGF
(czynnik wzrostu nabłonków), VEGF (naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu), IGF (insulinopodobny
czynnik wzrostu), bFGF (czynnik wzrostu fibroblastów) i inne. Substancje te, raz pobudzone, powodują
produkcję nowej tkanki kostnej czy naprawę tkanek miękkich w miejscu, gdzie zostały podane.
W płytkach krwi wyizolowano kilka istotnych czynników wzrostu: PDGF, TGF, VEGF, EGF odpowiedzialnych
za angiogenezę, apoptozę, jak również białka odpowiedzialne za adhezję komórkową: fibronektyna, fibryna
czy vitronektyna. Powyższe cytokiny i białka w istotny sposób modulują przebieg prawidłowej przebudowy
naprawczej tkanek, ścięgien czy mięśni.


Schemat przygotowania PRP

1. pobranie kilkunastu ml krwi własnej pacjenta najczęściej z żyły przedramienia
2. umieszczenie w wirówce fiolki z pobraną krwią (wirowanie 3000 ob./min - 5 minut)
3. separacja krwinek czerwonych, osocza i płytek krwi
4. pobranie z uzyskanego filtratu za pomocą strzykawki plazmy z koncentratem bogatopłytkowym
5. dodanie do PRP aktywatora
6. podanie PRP w miejsce chorobowo zmienione


Kwalifikacja pacjentów do zabiegu i postępowanie po zabiegu - ważne informacje !!.

1. Badanie Ortopedyczne z badaniem, diagnostyką laboratoryjną i obrazową
2. Kwalifikacja do zabiegu
3. Konieczne jest przed zabiegiem uzyskanie zgody pacjenta na przeprowadzenie zabiegu
4. Na 5 dni przed zabiegiem odstawiamy niesteroidowe leki przeciwzapalne (NSAID) nadal można
stosować paracetamol i tramal
5. Pacjent do zabiegu chory nie musi być na czczo, nie wymaga także specjalnego przygotowania
6. Czas trwania zabiegu około 30-40minut
7. Po zabiegu może być konieczne czasowe unieruchomienie w odpowiednim stabilizatorze,
chodzenie o kulach, unieruchomienie  na temblaku lub inne.
8. Pierwsze godziny lub nawet dni po podaniu mogą wiązać się z bólem,
istnieje możliwość otrzymania w związku z tym zwolnienia z pracy.
9. Należy dokładnie omówić przyjmowanie wszystkich leków w okresie po podaniu czynników wzrostu,
w tym dostępnych bez recepty leków przeciwbólowych, które mogą znacznie osłabiać efekt 
biologiczny czynników wzrostu.
10. Dobór leków przeciwbólowych powinien być dokładnie omówiony z lekarzem. 
11. Po zabiegu wymagane są kontrole kliniczne w 7 i 21 dniu po zabiegu - ocena funkcji kończyny,
natężenia dolegliwości bólowych, ew. wdrożenie odpowiedniej rehabilitacji ruchowej!!
12. Rehabilitacja jest bardzo istotnym a nie jednokrotnie kluczowym elementem leczenia.
Czynniki wzrostu zapoczątkowują lub wzmacniają procesy naprawcze, ale kluczowe dla procesu
gojenia jest właściwe obciążanie gojących się tkanek. Czas rozpoczęcia rehabilitacji
(bezpośrednio po podaniu lub z pewnym opóźnieniem) i dobór ćwiczeń są ustalane indywidualnie. 


WSKAZANIA do PRP (płytkowymi czynnikami wzrostu) w ortopedii

1. Zespoły bólowe kończyny dolnej i górnej
- zapalenia rozcięgna podeszwowego - ostroga piętowa,
- zapalenie ścięgna Achillesa
- “kolano skoczka”,
- “kolano biegacza”,
- torbiele łąkotek,
- zapalenie ścięgien gęsiej stópki
- zapalenie kaletki krętarza większego kości udowej
- tendinopatie stożka rotatorów barku,
- zespół cieśni podbarkowej
- entezopatie - “łokieć tenisisty”, “łokieć golfisty”


2. Wspomagająco w leczeniu

- ubytków chrząstki stawowej: pourazowych i zwyrodnieniowych
- cyst torbieli kostnych, dysplazji włóknistej
- po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego ACL, szyciu łąkotek, naprawach chrząstki stawowej
- zaburzeń zrostku kostnego
- trudno gojących się ran, owrzodzeń
- pooperacyjnym: po zabiegach naprawczych ścięgien np. Achillesa


Zalety leczenia PRP

- podanie jednorazowe koncentratu płytkowego uzyskanego z własnej krwi chorego
- metoda małoinwazyjna, nie wymaga nacinania skóry, jedynie iniekcja
- brak zakażeń
- brak uczuleń
- wysoka skuteczność terapii ok. 90%


Możliwe efekty niepożądane

- brak efektu leczniczego
- proces zapalny lub zakażenia
- zasinienie lub wylew w miejscu podania
- ból i świąd skóry


PRZECIWSKAZANIA do terapii PRP

1. zespół wątrobowo-nerkowy
2. chorzy leczeni immunosupresyjnie
3. ostre zakażenie wirusowe (HCV, HBS, HIV)
4. choroby układowe: sklerodermia, immunologiczne choroby naczyń
5. alergie na nukleotydy
6. choroby krwi (np. trombocytopenia)
7. sepsa
8. przewlekłe choroby wątroby
9. terapia antykoagulantami
10. nierealne oczekiwania pacjenta

W każdym przypadku i przy każdym podaniu PRP konieczna jest  Zgoda Pacjenta na wykonanie
zabiegu podania Osocza Bogatopłytkowego

Cena zabiegu podania PRP - Osocza Bogatopłytkowego wynosi 800,00 - 1300,00 PLN.

91-869 Łódź, ul. Łagiewnicka 161
Recepcja czynna w godzinach 14:00 - 20:00
tel.: 42 612 12 52, 602 371 176 
Rehabilitacja - rejestracja w godzinach 12:00 - 18:00
tel.: 508 161 037